top of page

לצאת ממצרים

כשאת מוציאה עצמך משיעבודים והמצרים הפנימיים של הנפש הכלואה:כשאת נזכרת במהותך הגבוהה

ויוצאת מהמטריקס המהונדס

לתוך ארץ חדשה וחופשיה


כשאת בוחרת את האהבה על פני הפחד


כשתודעתך הופכת לשירות הכלל ואת פועלת מתוך החסד


כשאת בשלום פנימי ואיחוד הרמוני עם סך חלקייך


את יודעת שיצאת ממצרים

ביד חזקה וזרוע נטויה


וכך את בעצמך אור לגויים


העבודה האמתית לריפוי היא העבודה הפנימית!

ים סוף נקרע מבפנים החוצה...!


מוזמנת לקחת את השאלון החינמי בלחיצה בנושא : האם בחייך את מרגישה חופשיה?

Opmerkingen


bottom of page