top of page

לרקוד את החייםטריליון של תאים מופלאים בגופך

בכל יום עושים את עבודתם

שרירים רצוניים ולא רצוניים

מתכווצים ונרפים לאטם


מבלי משים העור שלך משיל עצמו ועושה

בנאמנות את תפקידו 

המוח מתכנן, מחשב ומוציא לפועל

כשם שהלב תפקידו למצפן אותך

על כל המנעד הרגשי האנרגטי

לכל איבר יש התפקיד שנועד לעשות

ואין יותר מופלא מהבריאה

כך שחוקי הבריאה חלים גם עליך


זוזי מהדרך שלך ונוחי

כי רק את מגבילה וחוסמת אותה

עם פחדייך, אשליותייך ורעשי הרקע

הטבע שבך הוא לא בלחימה, אלא בזרימה

ואת לא שונה מהטבע

וכשם שעלה יבש נופל מעץ ואינו מתנגד לתנועה

גם לך יש את יכולת ההכנעה

כי כל התנגדות תוביל לסבל וכאב

וכל שליטה של המיינד

תהיה בניגוד לפעימה החופשית של הלב

ומסע הנשמה


האינטראקציה שלך עם החיים

היא זו המזינה אותך

לכן את לא בנבירות ובחיפושים

את במציאות, התגלויות

שהחיים לך מציגים


האם תסכימי לרקוד עם החיים?


בתמונה: רוקדת ברחובות גיאורגיה לצידי נגני רחוב

Commenti


bottom of page