top of page

לשוב הביתה

היא ביקשה לשוב הביתה- אליה

וככשאלתי מה זה אומר מבחינתה

תווי הפנים האירו, העיניים נפקחו ושפת הגוף השתנתה כשענתה לשאלה.

לחיות חיים מהלב ומהנשמה

הם חיים מחוברים למהות הרוחנית.אינטימיות מקודשת בין האישיות

לבין הנשמה הם חיים שונים בתכלית מאשר חיים רציונאלים או של צרכים ממקור חיצוני כמו השגת מעמד/נראות/הכרה


התשוקה לחיים הנובעת מהלב היא היא נביעת החיים מהליבה והסוד לאושר ללא תלות בתוצאה מבחוץ


הנאמנות לייחודיות ולאותנטיות מניבה חיים מאושרים

ומה שהוא לא נאמן למקור כולא ומסרסשׁוּבִ֣י נַ֭פְשִׁי לִמְנוּחָ֑יְכִילקבלת השאלון - בנושא חיים אותנטיים ומחוברים :


Comentarios


bottom of page