top of page

מאילוף לחופשי
האם האמונות שלך משקפות

את הנשמה שלך?


כשאינך מדברת את הרצונות שלך או מדברת את רצונות האחר שהם לא שלך

את משועבדת

וחופש והבחירה שלך נגנז

כנ"ל במעשים...לצאת מאילוף תודעתי ולשים לב שהפה והלב שווים ובהלימה למעשים היא היא החירות הפנימית...


Comments


bottom of page