top of page

מהי הרמוניה?אחת השאיפות והרצונות של בן.ת האנוש היא חווית ההרמוניה.

הרמוניה בגוף, בנפש, בבית עצמו, במערכות יחסים ועוד..


הרמוניה היא מילה נפוצה אך מה המשמעות שלה?

הרמוניה היא

תואם בין תדרים, אנרגיות שונות.

כאשר ישנה שאיפה להרמוניה

היא היכולת להסתכל ולקבל 2 הפכים מבלי לבטל את עצמם

ומבלי לבטל אחד את השני.

וביחד יוצרים תדר שלם אחד.


כאשר ישנה חוסר הרמוניה או דיס-הרמוניה יהיה קצר בהולכת תדר/גל אנרגטי והרבה פעמים זה מורגש בגוף-נפש.


לדוגמא חוסר קבלת הגוף הפיזי; ביקורתיות ושיפוטיות כלפיו.תרגיל לבדיקה עצמית:

בין 1-5 כאשר 5 זה הרמוני ו-1 זה דיסהרמוני.

כמה הרמוניה יש לי עם גופי?

מבלי לחשוב הרבה ולנתח

לאפשר לתשובה הראשונה שעולה לקפוץ.


ניתן לשאול שאלה זו בקשר לכל תחום בחיים.


לכל עזרה נוספת ניתן ליצור קשר בלחיצת כפתור כאן ואשמח לעזור לעוד הרמוניה.. :)
Commentaires


bottom of page