top of page

מהרפייה לריפוי

ריפוי לא עוסק בקבלה


אלא עוסק בהשלה והרפייה


להשיל טראומות


להשיל זהויות


להשיל אמונות ופרשנויות


להשיל דפוסים תבניות


ולאפשר לאמת הכי גבוהה

להיותהרפייה=ריפוי
Comments


bottom of page