top of page

מה אהבה היתה עושה?היעוד של כולנו הוא יעוד של אהבה

הוא יעוד להכרת הטוב

השמחה הקיומית

חמלה

והלב הפתוח


אם את רגע לפני קבלת החלטה בכל תחום באשר הוא


תשאלי:


מה אהבה היתה עושה?


'האם אני בוחרת מתודעת פחד או מתודעת אהבה?'


אם זה לא מזין את רוחך, נישמתך

ואם זה לא מרחיב את נשימתך וליבך

זה לא לבחירתך!מסר ממני ומההדרכה הגבוהה,


מברכת ומאחלת יום של בחירות מיטביות :))מוזמנת לקחת את השאלונים החינמיים לאבחנה עצמית ולאיזון:האם אני בחוסר איזון רגשי נפשי?


האם אני חיה חיים אותנטיים?Bình luận


bottom of page