top of page

מה אהבה היתה עושה?

אהבה היא פשוטה ומפשיטה

מפשיטה מקליפות, מגננות ורצינות

סודקת אף את הלב המבוצר ביותר

ואשר התנתק

אהבה מבקשת לנבוע לנתינה והשפעה

מדוע?

כי זוהי תנועת החיים האורגנית המבקשת ללבוש את

צורתה הטבעית והאחדותית

היא דלק היקוםאין רצון יותר מהותי מלהיות אוהב ונאהב מחובר ומשפיע דרך

זרימת החיים ההרמונית השופעת

כדרכה של אהבה


אז בכל קונפליקט יש לשאול

מה אהבה היתה עושה?

ואם אהבה היתה כותבת לך מכתב, מה היא היתה כותבת לך?


שפע=השפעה

אהבה=הבה נהיה לאחדComentarios


bottom of page