top of page

מה אם....

מה אם לא היו בעיות

מה אם לא היו הגדרות

מה אם לא היה מה לפתור

מה אם לא היה על מה לשלוט

מה אם אין צורך להבין

מה אם אין צורך להחסיר או תוספת להוסיף

מה אם המחשבות הם כולן אשליות

ורק הלב הוא גן העדן עלי אדמות...


אז.....

אולי אין לאן לחתור

ואין צורך באחיזה

ואז אין צורך להתעורר מאשליה...

מה אם

אין יעד או סיפור בדיה

אלא

רק הרגע הזה המתקיים בכל הוויה

דרך פעימות הלב המזכירות

שאנו כבר בבית...Comments


bottom of page