top of page

מה אם...?
מה אם הארץ היתה מתקשרת אליך והיתה מבקשת ממך צמחי מה אם השמיים והעדן היו מתקשרים אליך ואומרים לך סלחי מה אם הלב שלך היה מתקשר אליך והיה אומר לך אהבי מה אם עינייך היו מתקשרות אלייך והיו אומרות לך הסתכלי מה אם נישמתך היתה מתקשרת אליך והיתה אומרת לך התרחבי מה אם אלוהים היה מתקשר אליך ואומר לך הביתה חזרי
Comments


bottom of page