top of page

מה באמת חשוב לנשמה-תזכורת
לנשמה לא אכפת מדברים אגואיסטים כמו סטטוס, מעמד, פרסונה, צבירת רכוש וכד' הנשמה יורדת לכאן כדי לבצע דרך הגוף את שליחותה ולקחת

איתה את הקניין הרוחני הלאה


ההתפתחות הרוחנית התודעתית ותודעת הלב דרך 'ואהבת', השפעה לטובה על הסביבה וכ'

הם הם מה שהרוח הנצחית תיקח איתה


והיא עושה את זה דרך השיעורים והתיקונים אל מול האחר

המשקף.ת לה שהיא בחרה לעבור


טריגרים רגשיים/נפשיים הם חלק ממשחק החיים כאן על מנת

לעבור מדרגות תודעתיות לכן שום דבר לא אישי ומאוד אישי בו זמנית מה שקרוי משחק החיים להיזכר בטבע הרוחני ולהשתחרר מכבלי האישיות מוציא לחופשי תוך המשחק בם

העולם לא סובב סביב אף אחד אך נברא עבור נבראיו

Comments


bottom of page