top of page

מה לך ילדה ?מקבצת אהבות סדרתית

מוכרת את גופה וליבה

ומשוועת לטיפת אהבה

לטובת סם משכר הקרוי סם התשוקה הבדיוני והרגעי

ולו רק שתרגיש בקיומה


אך מה לך ילדה? קבצני אהבה...?

הרי שאת מסתובבת בעולם עם הגיל הרגשי שלך ולא מאחורי הבל החן והיופי

המדומים


אותך אל תסתירי מפנייך


רואה ונראית את אל מול ליבך

החם והמחכה לך בסבלנות אין קץ

שתראי בו קיומך אשר אינו תלוי בעוברי ושב פייטנים למיניהם


ביטחונך במחיצתך

מאחורי חומות החימר שבנית סביב ליבך

הכירי בו

ושובי מרחובות האשליה אל ביתך
댓글


bottom of page