top of page

מה מפעיל אותך?

תגובות מבוססות טראומה


נקראות בשפה הפשוטה והמוכרת יותר 'השלכות'בתגובות השלכותיות אין מודעות ולקיחת אחריות


אממה, כדרכו של היקום המופלא החיים יביאו איתם מצבים


כדי לשחרר את האדם ממצבו הפוסט טראומטי


ובשפה הפשוטה הם נקראים טריגרים

טריגרים נועדו בשביל לפצח ולרפא את המקום הפצוע והפגוע


לכן כל מה שמפעיל את מערכת העצבים (לידי כיווץ בגוף)


הוא הזדמנות לריפוי והרפיה מהסיפור והאיבר שלקח על עצמו אחריותשאלות לבהירות וריפוי:


איזה נושא בחיים מפעיל אותך? (אפילו מעצם המחשבה עליו)


ואיזה איבר בגוף לקח על עצמו?לתמיכה ועזרה נוספת;Comments


bottom of page