top of page

בינך לבין עצמך ובוראך

עודכן: 3 במרץ 2021
חופש הבחירה שניתן לנו מהבריאה איך וכיצד לבחור ולנהוג בכל תחום

היא המתנה שקיבלה האנושות בשונה לעומת זנים וישויות אחרות

הפרשנות של הבחירה החופשית היא לא בהכרח לעשות מה שאנחנו רוצים בגלל תוצאה כזו או אחרת שנקבל, כיוון שהתוצאות לא מובטחות לנו ולא תמיד בשליטתנו והרבה פעמים מובילות למחוזות שלא עלו בדעתנו.


דוגמא: אדם רוצה להעליב או לפגוע ברגשותיו של אדם אחר בכוונה תחילה, אך הוא לא נפגע ולא נעלב כלל.

כלומר גם לאדם השני יש את חופש הבחירה באם להיעלב ולהיפגע (לשים את עצמו במקום עלוב) או לא לקחת באופן אישי מהנאמר לו.


דוגמא נוספת: עוול/טראומה שנעשה בנוכחותנו בעבר.

יש לנו את חופש הבחירה באם להיות הקורבנים של אותם נסיבות או לבחור ולהסכים לרפא בתוכנו את גופי הכאב ולבחור ודגש על המילה לבחור את שאר מציאות חיינו.


ולכן אנחנו אף פעם לא הקורבן של אדם אחר או סיטואציה שקרתה.

כנ"ל גם בתהליך של ריפוי.

בבחירתנו אנחנו לא יכולים לשלוט על תוצאה כזו או אחרת אלא

לראות את המקום שלנו ניתנה הבחירה החופשית ומתוך כוונה אותנטית להתפתח לצמוח ולהיזכר במהות שלנו.

וכי הבחירה בידנו כיצד להגיב לריפוי או כל תוצאה של בחירה אחרת.


הנסיבות של חייך הם לא בהכרח תוצאה ישירה של אנשים שעשו

ואמרו לך כך או אחרת.

זה יהיה תמיד בינך לבין הבורא והסדר המופתי המתקיים בו ולפי השיעורים והתיקונים שאת אמורה לקבל כמתנה מהבריאה.


לכן אל תשאלי מדוע כך או כך קרה לי?

שאלי איזו מתנה חובה בתוכו השיעור שקיבלתי?

Comments


bottom of page