top of page

מים רבים לא יכלו לכבות אהבה.....


את לא לבד

כי מישהו נטש אותך

את לא לא נאהבת 

כי את לא אהובה

זאת את שנטשת את החיבור לאור ולאהבה

היי הכלי לאור שמחפש לרדת עלייך

את מושגחת נראית ורואה

יש סדר אלוקי 

חזרי לטבע האלוקי הרוחני,

לרווחה ולאהבה נשמי והיי


'מים רבים לא יכלו לכבות אהבה ונהרות לא ישטפוה'Comments


bottom of page