top of page

מי את?

התחייבי לדעת מי את

ועסקי בייעודך בכל ימי חייך

בענווה, בריקוד ובצלילות של דעת


לא נולדת לקחת

ומהותך לא באה לשנורר

באת להיות את

דרך הבורא שמבריא 

בך נתינה

ולמול זה לכרוע ברך

מתוך הסכמה ואהבה

זקפי קומה מאידך

והרכיני ראשך מנגד

העולם לא סובב סביבך

אך הוא נברא בשבילך


מי את?

댓글


bottom of page