top of page

מי היא 'האני'?הבינה הגבוהה שלך היא לא אינטליגנציה או ידע שנרכש.

היא לא נולדה ולכן לא יכולה למות

הבינה היא כמו זריחת השמש, כמו גשם המגיע בעתו, כמו הדבורה היודעת מעצם קיומה שתפקידה לנוע לעבר צוף הפרח.


כש'האני' לא יודע מי הוא מהמקור שהוא, הוא נאחז ברעיונות קונספטואליים, חומר, אנשים, אמונות ודפוסים וחיפוש אינסופי אחר זהויות והחיפוש מעייף ומתיש ומסתיים כאשר כל הבריאה והבינה מצויה בשלמותה יחד עם כל מה שמתעורר בחוויות הרגשיות הספונטיות והאורגניות

ממש כמו שילדים יודעים ועוברים.


האני הוא מעבר לרעיון, מחשבה, זהות, רגש או אמונה.

נכון שהוא בא לממש ולהגשים את עצמו בחליפת גוף אך

מעבר לתבניות ופרדיגמות ארציות הוא כבר המקור עצמו, בשלמותו

והכל מתקיים בו זמנית ובדואליות


קשב הלב ולאינטואיציה מתחדדים בעת הזו וזהו צו השעה ואינטגרציה בין כל חלקי האני 'הנמוך והעליון'- הרוחני והארצי באים לידי ביטוי במלואם ובשלמותם


את שליחה של המקור

אז אפשר לנוח ולהירגע להפסיק במסע החיפושים

כי את...כבר בבית

לא משנה היכן את מצויה

Comments


bottom of page