top of page

מכאוס רגשי לבהירות רגשיתנוכחות בערות דרך הלב

היא היא

ההכרה הערה על; רגש, מיינד, זכרונות, עבר, עתיד וכו'

ובזמנים של כאוס רגשי יש לזכור לזהות את הרגש ולא להזדהות איתו

לקבלו ולתת לו לעבור דרך הגוף כנחשול עד יעבור זעם..


המיינד/האינטלקט/השכל

שחיי תחת תבניות ופרדיגמות האגו ושחי תחת מרחב של זמן ליניארי

אולי לא יבין זאת

אבל הלב האינטואיטיבי והאוהב, שמחובר לנשמה ופעימותיו פועם בכאן ועכשיו ידע זאת וידע להוביל לחוף מבטחים


להרפות אחיזה (מרעיון, אמונה מחשבה, שליטה, רגש וכו')

ולאפשר לכל מה שצף

וכי אין דאגה למציאת דבר כי שום דבר לא הלך לאיבוד,

גם לא את!

לא הלכת אחורה ולא הלכת לאיבוד


ערות ונוכחות על המתרחש מאפשרים הרפיה ממלחמה והתנגדות לנפש פנימה

דרך נשימות (נשמה) ערות והכרתיות מזכירות

להיכנע לחסד האלוהי המתקיים בך שעה שעה, דקה דקה למרות ואף על פי

נחשולים, צונאמים גאות ושפל...


כולם היו ויהיו בנייך, עוברים דרכך

בחסד ובבריאה פלאית בדיוק כמוך

אך הם לא את!


אינך אבדת אלא תמיד מצויה

מעבר לכל סיפור, אמונה או חוויה
לחצי כאן כדי ליישם חמסה צעדים לריפוי ובהירות רגשית


לחצי כאן כדי לבדוק האם את בחוסר איזון רגשיComentarios


bottom of page