top of page

מנוחת הלוחמת

אם את מוצאת את עצמך מדברת לעצמך בשפה של חיפושים ומציאות

את מדברת את שפת החסר


אם את מוצאת את עצמך סובלת

את בהתנגדות ולא בקבלה של המציאות


אם את מוצאת את עצמך משיגה

מניפולציות רגשיות

את מפחדת לנכוח בכאן ועכשיו של הרגש


אם את מוצאת את עצמך מנסה לשלוט ולסדר את כל העולם חוץ ממך

את לא בשליטה יקרה, את מפוחדת ממה שתפגשי בבפנים


אל תפחדי להראות את כל צבעייך

קודם כל לעצמך

הרפי מחיי חיפושים, הצטדקויות ומניפולציות


הישעני ונוחי לתוך האותנטית והאמת שאת

כל השאר יתיישב על מקומו


Comments


bottom of page