top of page

מסע של בחירות


את תמיד על המפה והמסע

של היעוד הנשמתי שלך

אך לא תמיד ידעת לבחור מהלב שלך

ולהישאר נאמנה לעצמך

כל בחירה שנעה מפחד

ולא מאהבה יצרה קרע ופיצול

בנפש הרכה 


בכל ויתור על עצמך 

התפצל רסיס נשמה 

מהנשמה הגדולה והשלמה שאת

בכל החלטה ובחירה קטנה כגדולה שלך

את מוזמנת לשאול

האם אני נעה ממרחב של פחד או מאהבה


הלב שלך כבר ידע את התשובה


זאת תנועת החיים הנוכחת והערה


בבחירה

זאת כל התורה....

Komentarai


bottom of page