מסע של בחירות


את תמיד על המפה והמסע

של היעוד הנשמתי שלך

אך לא תמיד ידעת לבחור מהלב שלך

ולהישאר נאמנה לעצמך

כל בחירה שנעה מפחד

ולא מאהבה יצרה קרע ופיצול

בנפש הרכה 


בכל ויתור על עצמך 

התפצל רסיס נשמה 

מהנשמה הגדולה והשלמה שאת

בכל החלטה ובחירה קטנה כגדולה שלך

את מוזמנת לשאול

האם אני נעה ממרחב של פחד או מאהבה


הלב שלך כבר ידע את התשובה


זאת תנועת החיים הנוכחת והערה


בבחירה

זאת כל התורה....