מסר מהנשמה שלך


גלי ודעי בביטחון מלא מי את מה באת לעשות כאן על מנת שמתנתך ומורשתך לעולם תישאר מתוך הידיעה הברורה נועי בנתיב הנישמתי שיעדתי לך וזכרי שמטרת החיים היא לא אחרת מאשר לחוות את החיים ולהיות אהבה זאת תוכלי לחוות דרך  לקיחת בעלות על התודעה שלך והתודעה הקולקטיבית יחד כדי לחיות במודעות ולהעלות ולהתעלות

שלוחה ושליחה של אור נעה את בממלכה שלך כנסיכה  בת של מלך את  הוא בך ואיתך  בורא ומבריא דרכך אז גם אם גאיה תרעד לך מתחת לרגליים ואם סוערים יהיו המים זכרי שיש מעלייך שמים ובה השכינה  ויש לך שם אותך מכוונת ומדריכה

זה לא גדול עלייך אז לעולם אל תעזבי ידיים בואי לחייך באשר הינך, הנשמה שלך