top of page

מסר מהנשמה שלך


גלי ודעי בביטחון מלא מי את מה באת לעשות כאן על מנת שמתנתך ומורשתך לעולם תישאר מתוך הידיעה הברורה נועי בנתיב הנישמתי שיעדתי לך וזכרי שמטרת החיים היא לא אחרת מאשר לחוות את החיים ולהיות אהבה זאת תוכלי לחוות דרך  לקיחת בעלות על התודעה שלך והתודעה הקולקטיבית יחד כדי לחיות במודעות ולהעלות ולהתעלות

שלוחה ושליחה של אור נעה את בממלכה שלך כנסיכה  בת של מלך את  הוא בך ואיתך  בורא ומבריא דרכך אז גם אם גאיה תרעד לך מתחת לרגליים ואם סוערים יהיו המים זכרי שיש מעלייך שמים ובה השכינה  ויש לך שם אותך מכוונת ומדריכה

זה לא גדול עלייך אז לעולם אל תעזבי ידיים בואי לחייך באשר הינך, הנשמה שלך

Comments


bottom of page