top of page

מסר מתוקשר


חופש הבחירה ואיך לבחור נכון?זמנים של שינוי לפנינו

ובכל שינוי יש לנו את חופש הבחירה אם לאחוז בישן או להתהוות עם הטבע שמניע אותנו לחשיבה ואמת אחרת ממה שידענו.

האמת הסובייקטיבית מאפיינת את כדור הארץ והיא הפלנטה היחידה שבה הברואים בה יכולים לחוות את חופש הבחירה כך שכל אחד רשאי לבחור את האמת שלו.

אנו נעים לזמנים ומימדים חדשים

מימד של שפע אמת וצדק לפנינו!

כל הרשעים יועמדו לדין כי כעת אנו עדים למעבר שבין השקר לאמת

והאמת שתמיד היתה אך דאגו למסך אותה בהגיגיי חשיבה ותודעה בכל תחום ותחום שהבריאה העניקה לנו משחר בריאתה.

ולא בכדי קוראים למלחמה כעת מלחמת גוג ומגוג.

לוחמי אור נלחמים על מנת להחזיר לאנושות את האמת והתודעה הבריאה שנחטפה.

וכמו במלחמה/מעבר/שינוי אנו נדרשות לבחור!

ולכן מי שיבחר להישאר מאחור יחווה סבל כי סבל

הוא הפער בין הרצוי למצוי. והמצוי משתנה לנגד עינינו

מי שיבחר לראות ולאמץ זאת יחווה שפע, הרמוניה ויהיה בקוהרנטיות

עם הנשמה שלו ורקמת הנשמה הגדולה שמחברת בינינו.

ככל שיש התנגדות לאמת האבסולוטית לקיים, הסבל ימשיך.

העולם משתנה לטובתנו ולטובתנו העליונה.

מי שיבחר להיות בתדר ובמימד הישן לא יוכל להיכנס

לארץ החדשה ולעולם החדש.

אין כאן הכוונה להעניש אלא להעיר את התודעה לאמת החדשה

שסה"כ רוצה לטובת כולנו ולבריאה כולה.


אנו נדרשות לבחור בין טוב לטוב.

בין אור לאור

בין אהבה לעוד אהבה

ויחד עם זאת לא לשכוח את משפחתנו וסביבתנו 'הישנה' יחד עם החלקים הרדומים בנו.

תכונת החמלה וחיבור ממנה תוכל להעניק לנו להכיל ולעזור לעולם הישן להתעורר.

הסתיים העידן האפור כלומר מיסוך התודעה והסקפטיות כי אנו נדרשות לבחור בין שחור או לבן, בין העולם הישן

לבין העולם החדש המתהווה מתחת לרגלנו ובאוויר כולו.


בבחירתך זכרי תמיד,

מה אלוהים היה בוחר?

רק כך תוכלי להגיע לאמת

רק כך תוכלי להכיל אמת חדשה

רק כך תוכלי להבין מהו שיווין וצדק אלוקי

ורק כך תוכלי להשתחרר מתודעת נפרדות וסבל!

האמת המתהווה הזו היא רק בינך לבין אלוהים

אל תעשי לך (ולאחר) משפט צדק בראש ובלב, את נדרשת לסבלנות וחמלה עבורך ועבור סביבתך.

שחררי ממך את החושך והמיותר ושטפי את עצמך באור הבריאה הזך.


ובחרת בחיים....מקדישה לכן את השירים המצורפים:

ความคิดเห็น


bottom of page