top of page

מסר מתוקשר על המצב האנרגטי של פלנטת ארץ

לידה מחדש


פלנטת ארץ מולידה את עצמה מעצמה מחדש

גאיה משילה שכבות על גבי שכבות ועוברת טיהור וזיכוך לארץ חדשה.

ממעמקים היא מתפקעת ועובר ריפוי.


התודעה והממד הדחוסים ששירתו את הפלנטה בתדר של פחד, הישרדות ונפרדות משילים עצמם ואינם נחוצים עוד

כך גם קורה אצל בני האדם אשר גם הם חלק אינטגרלי מגאיה.


מערכות חיצוניות שנבנו בעולם הישן קורסות לטובת בנייה מחודשת התואמת את התדר של התודעה הנעלה יותר.

כל מה שלא יהיה תואם ובהלימה ללב ליבה של גאיה יתפרק למען האמת החדשה.


תהליך זהה זה מתרחש גם בהלימה לגוף-נפש האדם.

תבניות ופרדיגמות אישיותיות מתפרקות לטובת האינטגרציה הקולקטיבית הבינאישית והאישית. התדרים החדשים מאיצים באנושות תהליכי התמרה והתעלות בכל הרבדים שהיא מורכבות ממנו.

תחושות ורגשות של אבלות וצער הם חלק מתהליך הפרידה והפירוק של הישן לטובת תולדה חדשה.


בהירות

חבלי הלידה מהחושך לאור


לעבור בתעלת הלידה של גאיה-אמא אדמה כרוך בכאב.

וכאב זה משרת את חישוב המסע המחודש שכל אחד בפרט צריך לעבור למענו ולמען הכלל.

תהליך זה אינו פוסח על אף אחד ודחף השינויים ילך ויתעצם ככל שהאור יחשוף את החושך.

נשמות שלא בחרו להיות בגל השינוי העוצמתי לא ימשיכו להתקיים בממד הפיזי ויעברו להמשך מסעם.

הנשמות שימשיכו עם תולדת ארץ החדשה יצטרכו לעבור יחד עם גאיה שינוי והתמרה בכל הגופים המרכיבים אותם.


אמת מארץ תצמח


זה בדיוק מה שגאיה עושה.

מסכות שקרים ואשליות צפים על פני השטח בכל המבנים הישנים וגורמים לצונאמים, הרי געש, רעידות אדמה ושריפות עליה ומתוכה על מנת לעבור טיהור טבעי או יזום.

גם כאן הדבר זהה בתהליך ההתעלות של בני האנוש.

כל דבר שלא יהיה קוהרנטי ללב ולנשמה לא יחזיק מעמד ויתפרק.

מערכות שתבננה על יסודות האמת, האחדות, ערבות הדדית ואהבה בלבד יתקיימו.

בנוסף מערכות פטריארכליות והיררכיות גם הם סופם להיכחד

האמת יוצאת החוצה ותמשיך לצאת כגלים בים המביאים לטיהור וניקיון מתוכנו ומחוצה לנו ואשר מביאה לידי איזון בין האור והחושך המתקיימים בדואליות בגאיה.


חשיפת האמת מהליבה תשנה את ההסתכלות על החיים בכל תחומם ותביא לבהירות עתידית, מציאותית, תודעתית דרמטית ורדיקאלית ותביא לשאלת שאלות וחקר ההיסטוריה.


בזמנים אלו חשוב לשמור כמה שאפשר על האיזון הפנימי, להיות בחיבור ללב ולזרום עם השינויים.


תודה ובהערכה למסר מההדרכה הגבוהה!Commenti


bottom of page