top of page

מערכות יחסיםמערכת יחסים (קריירה, זוגיות)

טובה עשירה ומלאה היא מערכת יחסים שבבסיסה מאפשרת צמיחה,

נשיאה אל על ומאפשרת להוציא החוצה מהכוח אל הפועל, מהרוח לגשמי את כל מי שאת.ה

כשהיא לא מתנה או מכווצת חלקים של ה'אני'.

היא קרקע מדושנת לגדילה משותפת כאשר יש לה כיוון צמיחה לגדול.


הצלחת הקשר לא נמדדת באורך הזמן שלה או בהתניות והבטחות נצחיות

אלא ישנן הצהרת כוונות ובחירה מחודשת בכל יום

כי הרי

ששום מערכת יחסים אינה מובנת מאליה.


להביא את האני על כל מי שהוא ובכל ממדיו מבלי להתכווץ אל מול השני ולראות את טובת האחר

עשויה להבטיח מערכת יחסים

עשירה ופורייה...
Comments


bottom of page