מקהלת האלוקות
כולנו הביטויים והתווים הייחודים של הבריאה,

מקהלת האלוקות,

סימפוניה שלמה..


אנחנו נשמעים ונראים שונה וזה היופי המבקש להתבטא דרכנו


הכינור לא אומר מדוע איני נשמע כמו הגיטרה

או התופים לא מרגישים חוסר ביטחון כי הם לא נשמעים כמו הפסנתר

וכשם שבטבע העגבנייה

אינה משווה את עצמה לתירס

כך גם ההשוואה ביננו אינה נחוצה.


כל אחת והטבע הייחודי שבה.


האינדיבידואליות היא השלמות


כמה מנחם ומרווח את הגוף-נפש-נשמה

אגו...תתחיל להירגע!