מרחב בטוחכשאת פחות מזדהה עם הדרמה של האחר

ויותר קרובה אלייך,

כשאת שומרת גבולותייך

וכשאת מכבדת שיקופייך

את יוצרת מרחב נטרלי בינו לבינך שדרכו האחר יכל לנוע באם יבחר וכך שניכם מאפשרים לנוע בחופשיות של ביטוי כי את שיקוף שלו והוא שלך,

את לומדת ממנו והוא ממך


מרחב טהור של בינה, צמיחה וחופש תנועה בנית בשערייך...


לך ולו


אשריך!