top of page

משחק החיים

לעתים משחק החיים

הופך מסועף, מבולבל ומסובך

אמונות מתנגשות

זהויות מתנפצות

עולמות מקבילים

עולמות משלימים

הכל בו זמנית שבור ושלם

בקלילות כאיילה קלת רגליים מבקשת להקליל את כובד המסע

תוך החיבור לטבע הפנימי

והגילויים החדשים המתגלים


אמא אדמה חובקת ברחמה הרחום ואת שאני מכילה

פראות לצד רכות

מים חיים מול אש יוקדת

אדמה מול אוויר

כולם והכל בתוכי

ילדות לצד התבגרות

בתעוזה חשופה ויחפה רוקדת ומחוללת

את שאהבה נפשי

תוך הקשבה לרוח ולנשמה המוליכה אותי תחת כנפי השכינה

בין אבא שמים

ואמא אדמהComments


bottom of page