top of page

משנתי ותורתי בטיפול

האמונה הישנה שרווחה בתחום הרוח והדת שהבורא הוא מחוצה לנו ויש איזשהי ישות אי שם, מחוץ לפלנטה שצריך להתפלל ולהתחבר אליה היא אשלייתית.

הדת-אמונה הזו גרמה לניתוק מהחיבור שלנו אלינו וסירסה את האינטימיות והאותנטיות

והעברנו סמכויות ואחראיות אישית אל מחוצה לנו,

כשלמעשה הבורא מצוי בכל מקום, איש.ה ודבר ויש לעבוד יחד עם הבורא/בריאה ועל פי החוקים האוניברסליים הנצחיים שלה.


מערכות חיים ישנות שקורסות בימים אלו כמו חברות ביטוח, מערכות היררכיה, מערכות בריאות, דת וכו' וכו' ניזונו ממכירות עתקי הון על חשבון הפחדים שלנו

אבל לא עוד....

החזרת הסמכות מהחיצונית לפנימית

והחיבור פנימה הוא החיבור לניצוץ האור שמעולם לא כבה, (רק הולבש במלבושים רבים) לאמונה ולכוונת הלב המבקש כל הזמן להוביל, ליצור ולהשפיע


החיבור פנימה היא העוצמה העצומה בפני עצמה


אין כל קשר לדת

אך יש את כל הקשר לאמונה פנימית שמשהו יותר גדול ממני מפעיל לי את הלב ומנהיג אותי

ושם ההיזכרות שלי בי ובאיכויות האותנטיות שיש לי להעניק ופשוט להיות....


יקירה,

אין מה לחפש בחוץ את המקום

שמעולם לא עזבת

ביתך הוא את,

את כבר בבית

והריפוי מצוי בך


החזירי את כוחך אליך!!


זאת כל התורה שדרכה אני מנחה ומטפלת....שבת מרפאה :)
Comments


bottom of page