top of page

נביעה של אהבהלדאוג לעצמך

לייחד זמן אישי עם עצמך

לטפל בעצמך

להזין את עצמך ורוחך

הן לא פעולות שנובעות מאגוצנטריות

הן פעולות שנובעות כנביעה

ממעיין האהבה


כבדי את רגשותייך באשר הן

כבדי והזיני בטוב את גופך

והיי בקשב למקצבך


זה לא אגואיזם

זה אלטרואיזם

כי כשלך טוב ומאוזן

את מהדהדת דוגמא בריאה,

אדווה

אל העולם שלך המושפע ממך

המסתכל עלייך

ולומד דרכך留言


bottom of page