נביעה של אהבהלדאוג לעצמך

לייחד זמן אישי עם עצמך

לטפל בעצמך

להזין את עצמך ורוחך

הן לא פעולות שנובעות מאגוצנטריות

הן פעולות שנובעות כנביעה

ממעיין האהבה


כבדי את רגשותייך באשר הן

כבדי והזיני בטוב את גופך

והיי בקשב למקצבך


זה לא אגואיזם

זה אלטרואיזם

כי כשלך טוב ומאוזן

את מהדהדת דוגמא בריאה,

אדווה

אל העולם שלך המושפע ממך

המסתכל עלייך

ולומד דרכך