ניצוץ של תקווה


הדיכאון יבקש ממך לחיות

הרוח תבקש ממך להיות

היאוש יבקש ממך ליסוד האש להתחבר

המרות תבקש ממך להיתמר 

בגוף יש את הבינה הכי גבוהה

ובתוכו ובכל הטירוף

יש בך עדיין לפחות ניצוץ אחד שלא כבה

איך אני יודעת?

את כאן למולי..זאת עובדה!