top of page

ניצוץ של תקווה


הדיכאון יבקש ממך לחיות

הרוח תבקש ממך להיות

היאוש יבקש ממך ליסוד האש להתחבר

המרות תבקש ממך להיתמר 


בגוף יש את הבינה הכי גבוהה

ובתוכו ובכל הטירוף

יש בך עדיין לפחות ניצוץ אחד שלא כבה


איך אני יודעת?

את כאן למולי..זאת עובדה!

Comentarios


bottom of page