top of page

ניקיון יסודי בנפש

השבוע זיהיתי דפוס בנפש שלי שעלה מתוך תרחיש מסוים.

היתה לי אפשרות לעצור, להרגיש ולהיות נוכחת ואז לפעול בהתאם


בחרתי אחרת מהמוכר לי וכך יצאתי עוד קצת לחופשי.....


היקום בדרכו (אנשים, תרחישים)

תמיד יראו לנו היכן אנחנו תקועים...

כלומר טריגרים יעוררו תגובה מוכרת בדרך הדפוסים האוטומטיים


טריגרים הם הזדמנות לראות את אותם דפוסים ולבחור לתרגל/תגובה אחרת ולצאת ממעגל הדרמה והטראומה

ולשחרר מהמערכת הפנימית חסימה


בקישור המצורף ישנם 40 הזדמנויות כאלו להתרת חסימות וריפוי מיטבי


מי שאמיצה לפגוש את עצמה מתחת לכל הקליפות (אמונות ודפוסים מגבילים),

חוזרת הביתה לחירות הפנימית


לפרטים נוספים:Comments


bottom of page