top of page

סדר מחדשטרנספורמציה אינה חביבה ומתוקה

היא מרירה, מלכלכת ויוצרת

כעס וכאוס


יחד עם זאת יש לשאול:


'מה רציתי ללמוד מתוך ההתנסות שהגיעה לפתח ביתי?

איזה חלק מתוכי ביקש להשמע ו/או להראות?'


תוהו ובוהו

מגיע לעשות סדר חדש

אתחול ורה-ארגון

ניקיון יסודי שהרוח

מביאה לאישיות


לא נעים או סטרילי

אך אם ישנה תחילתה של הסכמה

זה כבר ריפוי

וזו עשויה להיות

טרנספורמציה במיטבהComentarios


bottom of page