top of page

סוף מעשה באהבה תחילה


מסכימה לאהבה

מסכימה להשיל רגשות שלילים

עייפות נוקשות ועקשנות

מסכימה לאהבה לשטוף אותי

ולמלא אותי

הלב שלי פתוח לאהבה מלאה ושלמה

המחלימה כל פחד מסכה ואשליה


סוף מעשה באהבה תחילה....

Comments


bottom of page