סוף מעשה באהבה תחילה


מסכימה לאהבה

מסכימה להשיל רגשות שלילים

עייפות נוקשות ועקשנות

מסכימה לאהבה לשטוף אותי

ולמלא אותי

הלב שלי פתוח לאהבה מלאה ושלמה

המחלימה כל פחד מסכה ואשליה


סוף מעשה באהבה תחילה....