top of page

והיא שעמדה...

לאורך ההיסטוריה האנושית היו כאלה שבחרו וניצלו את חופש הבחירה לרוע, שפלות פשעים ועוולות נגד האנושות כולה.

המלחמה האחרונה היתה מלחמת תודעה.


מלחמה רוחנית אור בחושך אשר לא לכולם היה שקוף לראות.

אך מי שהסכים לפתוח את העיניים לשאול שאלות וחקר את האמת שהיא

לא מהיום גילה עולם חשוך, צר ואכזר ומי שבחר לצאת משם (מהתודעה הישנה) הוציא את עצמו ממצרים. או יותר נכון מצרים יצאה ממנו.בשנה האחרונה הבריאה בחנה אותנו מכל הכיוונים כדי להעיר אותנו ולדחוף אותנו לצאת מתודעת מצרים לתודעת הארץ המובטחת.

תודעת פחד, צמצום ושליטה לתודעה חופשיה כי זאת זכותנו מלידה.

אך לא כולם הסכימו להילחם על החירות הבסיסית לחופש הפרט וזכויות חירות הפרט וזו גם בחירה,

באם להתקדם מבחינה אבוציונלית תודעתית עם שאר הבריאה או לקפוא על השמרים. לכל בחירה יש מחיר...וההתעוררות היא בחירה נישמתית

תמיד האור והטוב ניצחו ותמיד הם ינצחו.


חושך ואור הם סך החלקים המרכיבים את הבריאה והם סך החלקים שבתוכנו.

מי שמסכים להיכנס עם פנס ולהביא אור למקומות החשוכים בנפשו ומסכים לפגוש את הספקות והפחדים ולהתמודד מולם ולהפוך אותם מאויב לידיד ועובד בתוכו דרך תכונות ועבודת המידות בו, מציל את עצמו ומביא עוד אור ואהבה מהאור האינסופי.

סורו מרע ועשו טוב יחד עם ואהבת לרעך כמוך.

זאת כל התורה על רגל אחת!

תורה שלמה ועמוקה ורק מי שחוקר אותה מהבפנים עמוק פנימה זוכה במעמד הר סיני כשרוח אלוהים בו.


בסוף היום זה תמיד היחיד מול הבורא

כי בצלמו נבראנו ועל כן

'שיויתי לנגדי ה' תמיד'

ויאמר אלוהים:

אהיה אשר אהיה...


מועדים לשמחה🦋
Comments


bottom of page