top of page

על פיה יישק דבר

הפרשנות הסובייקטיבית לאירוע/חוויה

היא היא אשר תקבע את האות בגוף-נפש באם האדם בעד עצמו או נגד עצמו,

באם הבנייה תעלה על ההרס העצמי ובמילים אחרות באם האהבה תנצח על הפחד ברמת היומיום כל יום.


באופן עקרוני נשמה אינה מעוניינת להעלות את עצמה לעולה ולקורבן ויורדת להתפתחות חוויתית ורוצה לדעת את נפשה המתווכת בין הרוח לחומר ולא לוותר על עצמה ולעצמה על כל המנעד הרגשי הלעתים לא פשוט כלל


היצמדות לפרשנות שממחזרת את עצמה (קורבנות והתקרבנות) שוב ושוב מבלי הלמידה ומטרת ההתפתחות שלה תוקעת ומקבעת את המשלוש המקודש:נשמה-גוף-נפש


משולש הנשמה-גוף-נפש חוגג את מתנת החיים כאשר

הסתכלויות מזוויות שונות, גמישות תודעתית, התנסויות, ריפוי, הבראה ובנייה יצירתית מאפשרים התפתחות והתעלות תודעתית


איזה פירוש אתם נותנים לעצמכם/לחוויותיכם?

כי הרי

שעל פי פרשנות יישק דבר...

לתהליך ריפוי, התמרה עצמית ויציאה לחירות מכאב אמונות ודפוסים מגבילים יש ללחוץ כאן

Comments


bottom of page