top of page

עץ השדה

אף אחד לא משתנה

עד שהאנרגיה שבתוכו לא משתנה


מה שנחווה כטעות הייתה למעשה הזדמנות מה שהרגיש כפחד ביקש אומץ לאהבה ומה שהגיע כשינוי חבה בתוכו מתנה וכל תנועה מהרוח ומהנשמה מבקשת להיתקרקע באדמה


ולו בגלל שהאדם הוא עץ השדה

וכמוהו כך גם האישה הפראית....

תמונה: צילמתי באחת השדות הפתוחים בעיר מגוריי

コメント


bottom of page