עץ השדה

אף אחד לא משתנה

עד שהאנרגיה שבתוכו לא משתנה


מה שנחווה כטעות הייתה למעשה הזדמנות מה שהרגיש כפחד ביקש אומץ לאהבה ומה שהגיע כשינוי חבה בתוכו מתנה וכל תנועה מהרוח ומהנשמה מבקשת להיתקרקע באדמה


ולו בגלל שהאדם הוא עץ השדה

וכמוהו כך גם האישה הפראית....

תמונה: צילמתי באחת השדות הפתוחים בעיר מגוריי