top of page

עץ של אהבהמתחת לרגלנו אדמתנו יבשה

כשלא הסכמת לחרוש איתי את המשך יעודה

נאלצתי אז לעזוב אך לא להיפרד

ובוחרת לחרוש את הצד שלי

מטפלת בכל פינה שהיא

באמונה ותקווה שהיא תעורר את אדמתך לחיים ולצמיחה משותפת יחד

עזבתי כן, אך לא נפרדתי ובטח שלא בלב

כי בלב האדמה שלי שוכן אתה

מחכה לי לחרישה וכשהיא תהיה מוכנה

אתה תצמח בי שוב

לעץ אהבה!!

Comments


bottom of page