top of page

עצמאות, ריבונות, ריפוי ומה (שלא) ביניהם

נלחמנו די והותר על דתות

על מי יותר ומי פחות

מי מחזיק באמת ומי לא

יצרנו נפרדות ופירוד

יצרנו כאוס וכעס

יצרנו שנאה


אף פעם לא תהיה אמת אחת מלבד האמת של אהבה.

לחיות באמת הזו זו בחירה כל יום מחדש גם אם היא לא פופולארית


אף אחד לא יותר טוב מהשני לא משנה באיזה דת או אמונה הוא מחזיק

האמונה היחידה שצריכה להיות לאנוש היא אהבה..

ואהבת...את החיים, את עצמו ואשר יכבד גם את רעו

כי ב'ואהבת' לא נצטרך

את 10 הדברות

זה יהיה רטורי ומיותר

להשתחרר מתודעת קורבנות והאשמה לתודעה אחריות ואהבה


דוגמא לכך ; בגוף הפיזי אין איבר שנלחם על קיומו ועל חשבונו של האחר. כל האיברים עובדים ונושמים יחד כך גם כל יצורי החיים...נושמים יחד! רקמה אחידה וסימביוטית!עידן הדתות , עידן הכתות

עידן הלוחמה, עידן ההיפנוזה

עידן השקר המניפולציות וההסתרה

עידן המפלגות, הממשלה והמלוכה

עידן החוקים האנושיים

עידן העבדות, השעבוד וההונאה

ועידן היוהרה והפילוג

סיימו את תפקידם

למדנו מהם, לעסנו אותם עד בלי די


נזכרים אנחנו במהותנו ומאיפה באנו

וברגע של חיבור (כל נשמה בזמנה)

מבלי להתחרות, ללגלג ולהרע לאחר

נהיה מגדלור בפשטות ובענווה להיות הדוגמא והראייה של האור שנגנז

אך תמיד, תמיד קיים.


מבריחה לבחירה של חיבור...

מיוהרה לענווה פשוטה...

מפילוג לאחדות...

מפחד לאהבהעל מנת להיות בחירות ועצמאות

יש לקחת אחריות אישית ופנימית תודעתית אשר מתחילה את השינוי מבפנים

כאשר הריפוי וההתפתחות כמו אדוות בים משפיעים על כל הרקמה הקולקטיבית


עצמאות היא החירות הפנימית להיות מי שנועדנו להיות מתוקף ילידי האלוהות


ריבונות היא חגיגה פנימית תודעתית

אשר נזכרת במהותה הריבונית


ובא לציון גואל

ועכשיו התור לאהבה....
Comments


bottom of page