top of page

ערך עצמי על בוריו


ערך העצמי הוא לא רק איך האחד.ת תופס את עצמו.ה אלא היא המידה שבה האחד קשוב לאינטואיציה, לקריאות ולמסרים הפנימיים ומכבד אותם על אף מה שקורה מחוצה לוהערך העצמי הוא העולם הפנימי

שלא ניתן לתפוס ב-5 החושים ולשים את מבטחי בו ולסמוך על מה שמגיע...

הכבוד ליושרה הפנימיתככל שההקשבה פנימה תתחזק כמו שריר שמתרגלים אותו וכך הוא מתחזק וגדל כך הערך העצמי מתחזק והוא מה שבונה ומחזק אותנטיות כי שום דבר שלא יהיה מיושר לערכים הפנימיים לא יוכל להתקיים באמת ועל אמת

Comments


bottom of page