פגיעה למטרהכל מתרגל שמעיר ומאתגר אותך מעלה אותך בעוד מדרגה רוחנית של אהבה כל טריגר מגיע לעלות מבורות החשכה וההדחקה לאור הגדול ואל האהבה שתמיד קיימת וישנה בתוכך כל מתרגל שכזה חובה עבורך ריפוי הסכימי להרפות אחיזה ולהירפא


וזכרי שטריגר רגשי פוגע (לא במהותך) במטרה שלשמה נועדה

ומשחרר אותך לחופשי