top of page

פגיעה למטרהכל מתרגל שמעיר ומאתגר אותך מעלה אותך בעוד מדרגה רוחנית של אהבה כל טריגר מגיע לעלות מבורות החשכה וההדחקה לאור הגדול ואל האהבה שתמיד קיימת וישנה בתוכך כל מתרגל שכזה חובה עבורך ריפוי הסכימי להרפות אחיזה ולהירפא


וזכרי שטריגר רגשי פוגע (לא במהותך) במטרה שלשמה נועדה

ומשחרר אותך לחופשי
Comments


bottom of page