top of page

פורים

שכבות שכבות, קליפות קליפות

של שקרים, אמונות, דפוסים ושאר ירקות

הופכים למיסוכי דעת אשר הופכים

למסכת אמת וכזהות עצמית וככליאה נפשית אולי לא מודעת

רק שהאמת הפנימית קבורה

מתחת ועודנה חיה ובועטת


בתהליך ריפוי אותנטי אין ברירה מאשר להתמודד מול

הסרת קליפות(השקר והטפל)

ולחבור מחדש לרוח הפנימית, למהות ולעיקר


איזה מסכה תרצי להסיר ממך השנה?

ואיזה תחפושת תרצי לחשוף ממך?

מה בך עוד מבקש להתגלות?


מסכה=מכסה=כולאת

תחפושת=חושפת=חופש


לקבלת שאלון הבדיקה העצמית בנושא-חיים אותנטיים:


לקבלת שאלון הבדיקה העצמית בנושא- חיים חופשיים:Comments


bottom of page