top of page

פיוס פנימי

כשאני מפייסת, מאחה ומאחדת את כל החלקים שבי;


הילדה הקטנה, הגדולה וזקנת השבט, אני באה בשלום ולשלוםגוף=הילדה הקטנה


שכל=הבוגרת


לב/נשמה=זקנת השבט

כי אין באמת פיצול ונפרדות בתוכי


והרי שמכל מלמדיי השכלתי


וכי לכל חלק בינתו ודעתו


וכשאני בקוהרנטיות מעצם ההקשבה לכל צד


אני בישוב הדעת הבינה והחוכמה


מאזנת בי את עץ החיים


ואז גם המציאות בחוץ מפוייסת ובאה על שלמותה ואיזונהאני לא במלחמה אני בשלום והשלמה

Comments


bottom of page