top of page

פיטרתי לקוחה


השבוע נאלצתי להיפרד ממטופלת.


לפני שמטופלת מתחילה איתי ליווי של מסע אני מראש בודקת את ההתאמה ביני לבינה. הבדיקה נעשית בשני מישורים אנרגטיים, ופרונטליים פיזיקליים.

(לא ארחיב כאן על כך)


לאחר ההתאמה אותה לקוחה

רכשה סדרת טיפולים, סיימה ולאחר זמן מה חזרה לרכוש עוד סדרה.

אממה...באחת הפגישות הקבועות מראש היא לא הגיעה ולא הודיעה על ביטול. הודעתי לה שהיא מחויבת כטיפול בסדרה (לא כעונש אלא כלקיחת אחריות של התחייבות כחלק מהחוזה הטיפולי) ותוך כדי קבענו על קביעת מפגש הבא.


היא הבינה והסכימה אך לאחר מספר שעות החלה לשלוח הודעות מאוד לא נעימות וחסרות כבוד.


באותו רגע שלחתי לה הודעה שאני מבטלת את המשך ההסכם עמה ומאחלת לה בהצלחה רבה בהמשך הדרך מכל הלב אך אליי אין דרך חזרה.


אני אשה ששומרת על גבולות מאוד מאוד ברורים שבאים להגן עליי ועל המטופלת וכל הפרה בהסכם יהווה עילה לפרידה.


אני מחויבות מאת אחוזים כפי שאני מצפה מהלקוחה להיות, אחרת לא יכל להיווצר הסכם לתהליך אמין ועמוק של ריפוי.

בנוסף, המחויבות הזו מאפשרת ניצני פריחה מחודשים רעננים לדרך המלך שלה נועדה ולי היא מאפשרת להמשיך ללמוד ולהתפתח מכל ניסיון טיפולי

כך שכאן לא היתה אפשרות ליחסים סימביוטיים של שפע לזרום- תן וקח, אם אין שמירה על גבולות שנועדו לשמור כמסגרת סביב הטיפול.


אז כן, לצערי זה המקרה הראשון שאני מעזיבה לקוחה ואני שלמה על כך

ולו בגלל שאני נאמנה לעצמי ונאמנה ומסורה לטיפולים ולריפויים שאני מסוגלת להעניק.

Kommentarer


bottom of page