top of page

צירי לידהלפני כשנה העולם נכנס לעצירה וריטריט פנימי המבקש ללדת את עצמו מחדש.

עצירה והתבוננות פנימה על מנת לשבור בנו ובעולם תבניות הישרדותיות ולחשב מסלול מחדש.

תבניות הישרדותיות, פרדיגמות ומבנים היררכיים, פטריארכליים שתוקפם פג מזמן נשברים לאיטם.


התודעה הקולקטיבית הישנה קיבלה תפנית חדה כשאמא אדמה שמעה את זעקת ילדיה והפכה ב- 180 מעלות את האנרגיה עבור כולנו.

אם אנחנו יצרנו ובראנו מה שאיננו רצוי ומקובל יותר, הרי

שהיקום תמיד מאחורינו ובא לעזרתנו וכך היא מבקשת עבורנו להתמיר בנו אנרגיה חדשה ואחרת.

והנה, אנחנו בפתח ובצירי לידה של גאיה המבקשת עבור כולנו התמרה לתודעה חדשה.

תודעת אור והתכווננות מחדש מתוך חיבור אותנטי ואמתי של מי שאנחנו באמת ולמה שאנחנו רוצים לברוא.


אל נא נשכח שכולנו הילדים של הבריאה כולה, כולנו אחים ואחיות ומגיעים מאמא אחת, טבע אחד ומקור אחד ולכן יש לנו אחריות מלאה מתוך חופש הבחירה, כל אחד באופן אישי וכולנו כקולקטיב

לברוא מה שחפצה כל הבריאה, ולאחד בנו את כל רסיסי הנשמה לרקמה שלמה ערה ומלאה למטרה אישית ומשותפת-

של התפתחות התודעה תוך התחשבות על האדמה שבה ענו נעים ודרך האוויר שאנו נושמים.


זוהי תקופה מרגשת ומטלטלת שתירשם בספרי ההיסטוריה.

זהו מגרש משחקים החדש של אלוהים שבו אהבה, צדק, שוויון ושפע לכל יהיה 'החוק' האתי היחידי שישלוט.


אני כותבת ודומעת מהתרגשות ומכאב המהולים והמתמזגים בו זמנית.

מוות של הישן ולידה של החדש והמאוזן,

בתפר הזה אנו....


Yorumlar


bottom of page