top of page

קדושה והקשר שלה לריפוי
איך קדושה קשורה לריפוי?


בשנתיים האחרונות ומאז חוויתי חוויה והארה רוחנית אני חוקרת ולומדת את נושא הקדושה ולא משנה היכן בדקתי ונברתי עדיין לא הצלחתי להבין בשכל האנושי מהי באמת הקדושה (ואולי כי צריך לחוות אותה)

אבל הכי קרוב שהגעתי להגדיר קדושה

היא במילה שלמות. בתורה כתוב 'קדושים תהיו כי קדוש אני'


ואם ישנה המילה קדושה האם ישנה גם טומאה?


קדושה בעיניי היא יושרה

יושרה פנימית קודם כל ביני לבין עצמי.

קוהרנטיות בין המחשבה, לרגש ולפעולה.

לא לחטוא למי שאני

כלומר לא לנוע או להחליט מפיצול בתוכי ולהיות שלמה עם מעשיי.

לאהוב ולהגביה עוף את עצמי אפילו ברמת המחשבה ולא להנמיך.


קדושה צריכה להיות גם ביני לבין הזולת. לכבד ולא להרע לו בשום ממד (אנרגטי, פיזי, רגשי) כן, אפילו לא במחשבה.

'סור מרע ועשה טוב'


הבורא הוא אהבה ללא תנאי לכן נאמר לנו קדושים תהיו כי קדוש אני. אבל רגע למה לא - קדושים אתם? למה 'תהיו'?

ולדעתי התשובה היא מכיוון שהתגלגלנו לממד דואלי ופולארי. לממד שיש בו פיצול ונפרדות ומתוך הנפרדות אנו נדרשים לאחד בנו בדרכה של אהבה את כל החלקים הפחות יפים והמודחקים ולאהוב ולקדש הכל.


WHoley =קדושה

WHole = שלם


לבחור באור, בבורא ובבריאתו אותנו


בקיצור, זה לא פשוט כמו שחושבים כי המאבקים האמיתיים הם בינינו לבין עצמנו וצריכה להיות מודעות גבוהה להתבוננות פנימה באופן רציף ולקחת אחריות על ריפוי, קבלה והסכמה לשבור דפוסים ואמונות שהרי החלק האגאוי שבתוכנו לא אוהב כלל.קדושה לעומת טומאה

טומאה במקורות שלנו מקבילה למילה טראומה.

בזמני טראומה כאשר מערכת העצבים (גוף-נפש) נתקלת בחוויה שנחווית כשוק והלם היא נכנסת למנגנון הישרדותי כי ישנה הצפה רגשית עוצמתית

ולכן ישנו פיצול או פירוד של חלקים אנרגטיים של הנשמה

ובחוויית הגוף-נפש, בתוך מערכת עצבים נחקק מרשם של אמונות מגבילות ודפוסים שהם תוצרי החוויה.


לכן, לחיות חיים מקודשים ובקדושה היא קודם כל ההסכמה לבחור בריפוי, לעבוד על המידות, לרפא ולהתבונן פנימה על הערכים והאמונות ותמיד לשאוף לגילוי השלמות שכבר קיים בתוכנו, להיות אוהבים את עצמנו ולהיות בחמלה לזולת. לקלף את הקליפות (של האישיות) ולגלות שכבר האור והקדושה בנו ואנו.


שנית, להבין שאין הגוף-נפש מימד העומד ופועל בפני עצמו

ישנם רשמים לא רק מהגלגול הנוכחי אלא מגלגולים קודמים בנשמה שמגיעה לחוויה האנושית בגוף הפיזי על מנת לתקן ולחוות.


ושלישית קדושה היא באמת שאיפה, רצון והסכמה (באם ישנם) להרגיש בשלמות מתוך הפיצולים והדואליות כי במקור ובבסיס שהחל ומקיים אותנו כולנו אור קדוש.


קדושה מבקשת להיות הן ברמת הדיבור, המחשבה, ההרגשה והגוף ואם

לפרק את עניין הקדושה לגורמים אז כמובן בעוד תחומי חיים ונושאים שונים.


שמחה לבשר על פתיחת קבוצה לנשים שנפתחת בסוף אוגוסט אשר מבקשות לעצמן תנועה ומחול בגישה תרפויטית ומקודשת


בואי לקדש את גופך, תודעתך ורוחך....


כל הפרטים בקישור המצורף:Comments


bottom of page