top of page

קול וביטוי לטראומה


לתת קול לטראומה

לתת קול לבושה

לתת קול לאשמה

הוא חלק עיקרי מתהליך של ריפוי


לתת לגוף לנוע

מבלי שהאגו יפריע

כך שישנה התמרה של אנרגיה שנכלאה

זוהי טרנספורמציה במיטבה


בגופך ידע אדיר

בנשמתך בינה עתיקה

וברוחך אמת אחת

היודעים להביאך לחוף מבטחים

להתרווחות ושלווה,

לריפוי והרפיה


הינך כבר חופשיה

כי הרי שהחופש הוא מתנת קיומך, עצמיותך

וכי הוא מורגש עם ההתחייבות

להרפות ולרפא

את גופך, את נפשך


אמרתי כבר?...

טרנספורמציה במיטבך🦋🥰


מוזמנת ללחוץ כאן ולקחת את השאלון החינמי האם את בחוסר איזון רגשי


Comments


bottom of page