קורלציה של חייםכשהמחשבה, הרגש והפעולה בקורלציה הדבר מחזק את הגוף ומאפשר חופש לרוח להיות בתנועה


אך כשאין התאמה בין הפעולה, הרגש והמחשבה

הדבר מחליש את הגוף והדבר גורם לניתוק בין הנשמה והרוח לגוף


האחד מעצים

השני מחליש


כה פשוט להבין

לא קל ליישם


מוזמנת ללחוץ כאן כדי לקחת את השאלון החינמי בנושא חיים מתוך אותנטיות