top of page

קיום חופשי ביקום

נוקשת עורף ואכולת אשמה


לא תוביל אותך לחופש ואהבה


קיומך אינו על תנאי ובטח לא תלותי


התפייסי עם הילדה שבתוכך


צאי מהפסיביות הקורבנית לאקטיביות מעצימה ואחראית


והחזירי כוחך אליך


מותר לך לנסות, לטעות ולתהות


בלי רגשי אשמה


דוני עצמך לכף זכות


והוציאי עצמך מהכליאה השיפוטית


והמפוארת


לעוצמה של רכות, חירות, שלמות ואהבה....
לקח לי 40+ שנים לדעת בכל תא ותא בגופי שקיומי הוא לא על תנאי וללא תלות

ריפאתי, החלמתי וסלחתי לאלו שכיכבו בסרט חיי אך בעיקר לעצמי כאשר סליחה דורשת לקיחת אחריות וצעדים אקטיביים לשינויים ראדיקליים והרגלים חדשים בתנועות הנפש פנימה


חופש רגשי מצריך תודעת חיים אחראית, שהאדם (אלוהות+דם) בשיתוף פעולה עם בוראו

הוא זה היוצר והבורא של כל עניין ודבר בחייו

גם אם הוא לא מודע...

וככל שיש יותר חופש פנימי יש יותר חובות וזכות אחת ששווה כל רגע של חיים והיא הזכות להיות הריבון בחיים כאשר שם דבר מחוצה לו לא מפעיל אותו יותר


זהו החופש האמיתי!

 


Comments


bottom of page