קיום לא תלותי
אינך צריך סיבה כדי לשמוח בחייך ובחלקייך

קיומך אינו תלוי בדבר

אם כי זהו רק הכוח הגדול שמפעיל לך את הלב בחסדי עולם

החופש גם הוא אינו ממך והלאה

אף פעם לא מאוחר לנקות אבק דרכים ולחזור חזרה הביתה

אורות גדולים ילוו אותך לכשתבחר בך...

https://youtu.be/jeU9Sbq0D0A


בלחיצה כאן תוכלי לקחת את השאלון האם בחייך את חופשיה