top of page

קירוב וריחוקבכל מערכת יחסים לאלו האוהבים באמת ומעמיקים בה (ולא למקבצי אהבות)

אשר קשובים לליבם וגופם יודעים מתי להתרחק (בעיקר כשכואב)

כי הרי שבהתרחקות ישנה נפרדות של השדות האישיים לאפשר להכרה הערה ולתת לגוף וללב להחלים ולרפא את עצמו (כמה זמן שהוא צריך גם אם היא לוקחת שנים), לתחום גבולות

ומבלי לחטט יותר מידי תחת עול הביקורת, האשמה ייסורי המצפון והכעס יצופו האמת והשיעור שנלמד

ותגיע התקרבות טבעית בקצב שלה

התנועות והקירוב המודעים מהלב ואל הלב של האחד פנימה

מקרבת אל מהות האהבה והקבלה העצמית


ושבו בנים אל גבולם...


נכתב בהשארת טיפול רגשי שהצליח בדרכו לקרב לבבות במערכת יחסים והצליחו לחדש ימם כקדםComments


bottom of page